kallus.eu

| Strony katalogu seo i sem |

29 paź

TOTAL SECURITY sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 29.10.13

Spółka TOTAL SECURITY sp. z o.o. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358374
 • REGON – 100901243
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-11

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-01

Dane adresowe firmy TOTAL SECURITY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Helska 42

Miejscowość – 91-342 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.795609
Długość geogr. – 19.41654

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

PKD 2 – 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

PKD 3 – 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

Dane wpisane do KRS

Komentowanie nie jest możliwe

29 paź

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE „PROJBUDEX” sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 29.10.13

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE „PROJBUDEX” sp. z o.o. / siedziba Lublin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000359187
 • REGON – 8282430
 • NIP – 7120155039

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-18

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-07

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE „PROJBUDEX” sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Lublin

Ulica – Świętochowskiego 21

Miejscowość – 20-467 Lublin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.21435
Długość geogr. – 22.57703

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

29 paź

PK 21 sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 29.10.13

Spółka PK 21 sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000359039
 • REGON – 142474943
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-18

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-07

Dane adresowe firmy PK 21 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Mysia 5

Miejscowość – 00-496 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.230942
Długość geogr. – 21.022461

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 64.20 Działalność holdingów finansowych

PKD 3 – 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

29 paź

POLSKI KONCERN PALIW ALTERNATYWNYCH „EKOENOX” sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 29.10.13

Spółka POLSKI KONCERN PALIW ALTERNATYWNYCH „EKOENOX” sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358447
 • REGON – 142444209
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-11

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-01

Dane adresowe firmy POLSKI KONCERN PALIW ALTERNATYWNYCH „EKOENOX” sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Broniewskiego 33 11

Miejscowość – 01-716 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.26849
Długość geogr. – 20.957689

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PKD 2 – 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 3 – 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Dane wpisane do KRS

Komentowanie nie jest możliwe

27 paź

TAS-POL sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 27.10.13

Spółka TAS-POL sp. z o.o. / siedziba Zajączkowo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358521
 • REGON – 191477892
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-14

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-01

Dane adresowe firmy TAS-POL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zajączkowo

Ulica – 35A

Miejscowość – 83-111 Miłobądz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.11611
Długość geogr. – 18.666699

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

PKD 3 – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Dane wpisane do KRS

Komentowanie nie jest możliwe

27 paź

WEBSHAKE sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 27.10.13

Spółka WEBSHAKE sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358613
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-14

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-01

Dane adresowe firmy WEBSHAKE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Combrowa 5

Miejscowość – 30-085 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.0793
Długość geogr. – 19.911551

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

PKD 2 – 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

PKD 3 – 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Dane wpisane do KRS

Komentowanie nie jest możliwe

26 paź

MI31 sp. z o.o.

Posted in Bez kategorii on 26.10.13

Spółka MI31 sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358454
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-14

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-01

Dane adresowe firmy MI31 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Miłobędzka 31

Miejscowość – 02-634 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.2019
Długość geogr. – 20.994341

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

PKD 2 – 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

PKD 3 – 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

Dane wpisane do KRS

Komentowanie nie jest możliwe

26 paź

TEMIDA ENTERPRISE sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 26.10.13

Spółka TEMIDA ENTERPRISE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358388
 • REGON – 142429730
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-11

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-01

Dane adresowe firmy TEMIDA ENTERPRISE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Mokotowska 15A 1B

Miejscowość – 00-640 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.21907
Długość geogr. – 21.01956

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 5 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

PKD 2 – 6 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

PKD 3 – 7 Górnictwo rud metali

Dane wpisane do KRS

Komentowanie nie jest możliwe

25 paź

GAZDA sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 25.10.13

Spółka GAZDA sp. z o.o. / siedziba Krzeszowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358959
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-18

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-07

Dane adresowe firmy GAZDA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Krzeszowice

Ulica – Krakowska 53 B

Miejscowość – 32-065 Krzeszowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.15065
Długość geogr. – 19.619499

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

PKD 2 – 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

PKD 3 – 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

25 paź

ZRD DĄBROWA sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 25.10.13

Spółka ZRD DĄBROWA sp. z o.o. / siedziba Porażyn

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358481
 • REGON – 301461308
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-14

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-01

Dane adresowe firmy ZRD DĄBROWA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Porażyn

Ulica – 68A

Miejscowość – 64-330 Opalenica

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.317715
Długość geogr. – 16.39362

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

Komentowanie nie jest możliwe

25 paź

ECO TECHNOLOGY SYSTEM sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 25.10.13

Spółka ECO TECHNOLOGY SYSTEM sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358699
 • REGON – 241633359
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-18

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-07

Dane adresowe firmy ECO TECHNOLOGY SYSTEM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Budowlanych 4

Miejscowość – 40-301 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.280571
Długość geogr. – 19.05652

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

PKD 2 – 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 3 – 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

24 paź

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BUDO-MET sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 24.10.13

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BUDO-MET sp. z o.o. / siedziba Bytom

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358379
 • REGON – 241568573
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-11

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-01

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BUDO-MET sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bytom

Ulica – Skrajna 14B

Miejscowość – 41-907 Bytom

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.336399
Długość geogr. – 18.895599

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 24 Produkcja metali

Dane wpisane do KRS

Komentowanie nie jest możliwe

24 paź

TRUST-BUD sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 24.10.13

Spółka TRUST-BUD sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000359054
 • REGON – 121276553
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-18

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-07

Dane adresowe firmy TRUST-BUD sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Bagrowa 17

Miejscowość – 30-733 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.03096
Długość geogr. – 20.01239

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

23 paź

BERGERAC INVESTMENTS sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 23.10.13

Spółka BERGERAC INVESTMENTS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358991
 • REGON – 142450500
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-18

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-07

Dane adresowe firmy BERGERAC INVESTMENTS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Wybrzeże Kościuszkowskie 43 2

Miejscowość – 00-347 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.246841
Długość geogr. – 21.03023

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 10 Produkcja artykułów spożywczych

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

23 paź

MULTIEDUKACJA sp. z o.o.

Posted in Bez kategorii on 23.10.13

Spółka MULTIEDUKACJA sp. z o.o. / siedziba Głosków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358652
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-14

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-01

Dane adresowe firmy MULTIEDUKACJA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Głosków

Ulica – Millenium 72 C

Miejscowość – 05-503 Głosków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.032995
Długość geogr. – 20.99515

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS

Komentowanie nie jest możliwe

18 paź

PETRANA POLSKA sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 18.10.13

Spółka PETRANA POLSKA sp. z o.o. / siedziba Częstochowa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358874
 • REGON – 241631372
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-18

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-07

Dane adresowe firmy PETRANA POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Częstochowa

Ulica – Kopernika 16/18

Miejscowość – 42-217 Częstochowa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.806599
Długość geogr. – 19.1077

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

PKD 2 – 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

PKD 3 – 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

18 paź

A. STRZAŁKOWSKI, R. GRZEGORCZYK, sp.j.

Posted in spółki jawne on 18.10.13

Spółka A. STRZAŁKOWSKI, R. GRZEGORCZYK, sp.j. / siedziba Kaleń

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358785
 • REGON – 142437422
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2010-06-15

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-02

Dane adresowe firmy A. STRZAŁKOWSKI, R. GRZEGORCZYK, sp.j.

Siedziba rejestrowa – Kaleń

Ulica – 1A

Miejscowość – 09-550 Szczawin Kościelny

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.3522
Długość geogr. – 19.590639

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 –

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

Komentowanie nie jest możliwe

18 paź

INVEST EKO INSTAL sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 18.10.13

Spółka INVEST EKO INSTAL sp. z o.o. / siedziba Strzeszkowice Duże

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000359108
 • REGON – 60635460
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-18

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-07

Dane adresowe firmy INVEST EKO INSTAL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Strzeszkowice Duże

Ulica – 155

Miejscowość – 24-220 Niedrzwica Duża

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.110516
Długość geogr. – 22.3856

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych

PKD 2 – 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych

PKD 3 – 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

16 paź

ALFA SET sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 16.10.13

Spółka ALFA SET sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000359078
 • REGON – 121264679
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-18

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-07

Dane adresowe firmy ALFA SET sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – 3 Maja 9

Miejscowość – 30-062 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.060661
Długość geogr. – 19.914089

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

16 paź

S.B.C. POLSKA sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 16.10.13

Spółka S.B.C. POLSKA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358418
 • REGON – 142444511
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-11

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-01

Dane adresowe firmy S.B.C. POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Bolesława Prusa 2

Miejscowość – 00-493 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.228779
Długość geogr. – 21.029921

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 58 Działalność wydawnicza

Dane wpisane do KRS

Komentowanie nie jest możliwe

15 paź

SUROWCE SKALNE WSCHÓD sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 15.10.13

Spółka SUROWCE SKALNE WSCHÓD sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358989
 • REGON – 142476913
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-18

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-07

Dane adresowe firmy SUROWCE SKALNE WSCHÓD sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Rondo Onz 1 33 P

Miejscowość – 00-124 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.233829
Długość geogr. – 21.00193

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

PKD 2 – 08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

PKD 3 – 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

15 paź

PORT KRAKÓW A2 sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 15.10.13

Spółka PORT KRAKÓW A2 sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358542
 • REGON – 121255284
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-14

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-01

Dane adresowe firmy PORT KRAKÓW A2 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Urzędnicza 16 1

Miejscowość – 30-051 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.06949
Długość geogr. – 19.92037

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Dane wpisane do KRS

Komentowanie nie jest możliwe

14 paź

PZ CAPITAL sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 14.10.13

Spółka PZ CAPITAL sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358570
 • REGON – 142440536
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-14

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-01

Dane adresowe firmy PZ CAPITAL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Złota 59

Miejscowość – 00-120 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.230598
Długość geogr. – 21.00478

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

Komentowanie nie jest możliwe

14 paź

CARNIS KOŁO sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 14.10.13

Spółka CARNIS KOŁO sp. z o.o. / siedziba Koło

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000358813
 • REGON – 301464590
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-06-18

Data ogłoszenia wpisu – 2010-07-07

Dane adresowe firmy CARNIS KOŁO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Koło

Ulica – Zachodnia 5

Miejscowość – 62-600 Koło

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.21368
Długość geogr. – 18.622615

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

PKD 2 – 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

PKD 3 – 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe